Message

 


 

WGC en Water Governance Tijdschrift 

 


 

Velen denken dat het Water Governance Tijdschrift (WGt) wordt gemaakt door het Water Governance Centre (WGC). Dat is niet waar, maar ook geen buitenissige of onlogische gedachte. WGt en WGC hebben immers hetzelfde doel: kennisontwikkeling, kennisdeling en debat op het uitdagende, maar nog grotendeels braakliggende gebied van de water governance.

 

Het WGt wordt gemaakt door een enthousiaste groep van experts, praktijkbeoefenaren, auteurs en redacteuren. Zij hebben over tal van water governance onderwerpen nagedacht, geschreven en het debat geïnitieerd. Het heeft in de afgelopen jaren vele goede podiumpublicaties, artikelen, verslagen, boekbesprekingen, spraakwaters en columns opgeleverd.

 

We kunnen tevreden zijn, maar de newsletter ambities van de redactie reiken verder. We willen dat nog veel meer kritische denkers en doeners actief aanhaken en de pen ter hand nemen of het toetsenbord gaan beroeren. Vooral jonge mensen die hun eerste stappen in het werkveld zetten, kunnen voor opschudding zorgen. We willen meer focus aanbrengen en vaker met themanummers komen. We willen reactie, reflectie en debat bevorderen, want door debat verrijkt onze kennis het best en het snelst.

 

Over deze ambities is de redactie in gesprek gegaan met de netwerkkern van het WGC. Weinig verrassend leidde dit tot een feest van herkenning. Ook het WGC wil het netwerk rondom water governance breder mobiliseren, meer thematische verdieping regisseren en het debat stimuleren.

 

Snel kwamen we tot de conclusie dat WGt en WGC ideale partners zijn, maar dat wisten we al. Nu komt het erop aan dat we elkaars netwerken gaan benutten en combineren, samen het netwerk gaan versterken en verbindingen gaan aanbrengen. We hebben daar een mooi Nederlands werkwoord voor: zwaluwstaarten.

 

Henk Loijenga

 


 

Wij verwelkomen Annemiek Hendriks en Geert Roovers bij de redactie! 

 

"Lang stonden in de watersector vooral technisch-inhoudelijke vragen centraal met betrekking tot de waterketen en veiligheid. Nu is er steeds meer aandacht voor governance. Je niet alleen afvragen of je de goede dingen doet, maar ook of je ze op de goede manier doet. Als je je organisatie inricht op de ene taak, is deze niet vanzelfsprekend geschikt voor andere taken. Dat betekent dat waterbeheerders keuzes moeten maken, willen ze hun ‘klanten' beter bedienen. Die keuzes hebben ook personele consequenties: je moet mensen aannemen die de taken goed kunnen uitvoeren. Een levensvatbare organisatie vergt aandacht voor de scope, organisatie-inrichting, werkprocessen en competenties."

 

Annemieke Hendriks
Adviseur Berenschot

 


 

Jaargang 4, Nr. 2, juni 2014
EEN BLIK VAN BUITEN OP ONS NEDERLANDS WATERBEHEER

Deze editie van Water Governance staat geheel in het teken van een blik van buiten op het Nederlandse waterbeheer. Wat waren we als aanwezigen trots toen Yves Leterme op 17 maart jl. het OESO-rapport over het Nederlandse waterbeheer overhandigde aan de Minister. Op uiterst aimabele wijze, zoals alleen een Vlaming dat kan, sprak hij zijn complimenten en waardering uit voor het Nederlandse waterbeheer en gaf hij ons een 8 1⁄2 als rapportcijfer. Het klonk allemaal ‘als muziek in de oren’. Okay, geen 10, maar we beseffen dat we nu niet en nooit, zelfgenoegzaam achterover kunnen gaan zitten. Goed waterbeheer vraagt, zeker in ons laaggelegen land, voortdurende aandacht en investering. En alhoewel de OESO Nederland als mondiale referentie ziet op het gebied van waterbeheer, is men toch kritisch op een aantal punten. Bijvoorbeeld als het gaat om het lage waterbewustzijn, zeker in relatie tot de houdbaarheid en toekomstbestendigheid van het financieringsstelsel. Ook is men kritisch ten aanzien van de lage ambitie van Nederland op waterkwaliteit. Nog genoeg uitdagingen en werk aan de winkel dus. Herman Havekes en Maarten Hofstra zijn erin geslaagd voor u een heldere samenvatting van het omvangrijke OESO- rapport, dat bijna 300 pagina’s telt, te maken. ... Lees verder

 


 

Nieuwe hoofdredacteur 

 


  

En Henk Loijenga heeft...

 

Henk_Loijenga.jpg 

 

...nieuwsgierig het stokje overgenomen! 

 

Samen met de redactie en alle auteurs wil ik dit tijdschrift graag opstuwen tot een inspirerend meer van alles wat we weten en vinden van water governance. Het symposium “Een goede water governance maakt het verschil: in Nederland en wereldwijd” op 11 september van dit jaar was een mooi instapmoment. Sonja Kooiman doet hiervan verslag vanaf het Podium en nodigt u van harte uit om uw ideeën, mening en visie te geven. Tijdens het symposium was er veel aandacht voor sociale innovatie. Toeval of niet, bijna alle bijdragen in dit nummer gaan er ook over of raken er aan ... Lees verder