Message
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

BALTZER SCIENCE PUBLISHERS | WATER GOVERNANCE | NIEUWS

 


 

Water Governance

 


 

 

Nieuws

 

UITNODIGING: Water Governance Conferentie

 

Een goede water governance maakt het verschil:
in Nederland en wereldwijd

 

Het Water Governance Centre, de redactie van het Water Governance Tijdschrift, de Unie van Waterschappen en het NWB Fonds nodigen u van harte uit voor een inspirerende bijeenkomst op 11 september a.s. om de nieuwste inzichten en de visies op de toekomst van water governance met elkaar te delen.

 

Internationaal is er veel belangstelling voor de wijze waarop we in Nederland het water­be­heer tot in de haarvaten van het systeem geregeld hebben. De internationaal gerenommeerde OESO oordeelde onlangs positief over de organisatie van het Nederlandse waterbeheer. Zij concludeert dat Nederland wordt gezien als een mondiale referentie met een ‘excellent track record’ op grote delen van waterbeheer, tegen relatief lage kosten. Toch is er geen reden voor zelfgenoegzaamheid. Het vraagt voort­durende aandacht op verschillende fronten om de Nederlandse water governance toekomst­bestendig te maken. Ook is ons systeem geen blauwdruk voor andere landen, on­danks de toenemende belangstelling wereldwijd om elementen eruit over te nemen. De inter­nationale ontwikkeling om het waterbeheer meer te decentraliseren vraagt om een pas­sende vertaalslag.

 

Graag wisselen we met u van gedachten over de toekomstige waarde en invulling van water governance. Naast een aantal inspirerende key-note presentaties, waarin de nieuwste ontwikkelingen en toepassingen van water governance geschetst worden, zijn er 3 werk­sessies met voldoende ruimte voor interactie en debat (zie ook het bijgevoegde programma).

 

Donderdag 11 september 2014

 

13.00-16.30 met aansluitend borrel

 

Locatie

 

Waterschap Rivierenland, Tiel

 

Bestemd voor bestuurlijk en directieniveau van waterschappen, drinkwaterbedrijven, water en ruimte wethouders van gemeenten, water en ruimte gedeputeerden provincies, Ministerie IenM, BuZA, RWS, adviesbu­reaus en kennisinstellingen.

 

Aanmelden
Het aantal deelnemers is gelimiteerd, dus schrijf u snel in door een e-mail te sturen naar:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Graag ontmoeten wij u op 11 september ‘s middags in Tiel!

 


 

Jaargang 4, Nr. 3, juli 2014

 

“Ondanks het topsectorenbeleid en alle kennis en kunde die we in Nederland hebben op het gebied van watermanagement, komen veel innovaties in de praktijk niet van de grond. Daar wilden wij wat aan doen”, vertelt André Oldenkamp, voorzitter van de Werkgroep Innovatieversnelling.” Uit een breed palet aan voorbeelden destilleerde de werkgroep zes generieke belemmeringen voor innovatie. Oldenkamp: “De oplossingen zul je echter van project tot project moeten uitzoeken.” Marianne Kalkman - Om te innoveren moet je bruggen slaan. ... Lees verder

 


 

Jaargang 4, Nr. 2, juni 2014

 

EEN BLIK VAN BUITEN OP ONS NEDERLANDS WATERBEHEER

 

Deze editie van Water Governance staat geheel in het teken van een blik van buiten op het Nederlandse waterbeheer. Wat waren we als aanwezigen trots toen Yves Leterme op 17 maart jl. het OESO-rapport over het Nederlandse waterbeheer overhandigde aan de Minister. Op uiterst aimabele wijze, zoals alleen een Vlaming dat kan, sprak hij zijn complimenten en waardering uit voor het Nederlandse waterbeheer en gaf hij ons een 8 1⁄2 als rapportcijfer. Het klonk allemaal ‘als muziek in de oren’. Okay, geen 10, maar we beseffen dat we nu niet en nooit, zelfgenoegzaam achterover kunnen gaan zitten. Goed waterbeheer vraagt, zeker in ons laaggelegen land, voortdurende aandacht en investering. En alhoewel de OESO Nederland als mondiale referentie ziet op het gebied van waterbeheer, is men toch kritisch op een aantal punten. Bijvoorbeeld als het gaat om het lage waterbewustzijn, zeker in relatie tot de houdbaarheid en toekomstbestendigheid van het financieringsstelsel. Ook is men kritisch ten aanzien van de lage ambitie van Nederland op waterkwaliteit. Nog genoeg uitdagingen en werk aan de winkel dus. Herman Havekes en Maarten Hofstra zijn erin geslaagd voor u een heldere samenvatting van het omvangrijke OESO- rapport, dat bijna 300 pagina’s telt, te maken. ... Lees verder

 


 

Uw artikel in ons tijdschrift!     

 

Water Governance is een tijdschrift van en voor al diegenen die bij watervraagstukken in Nederland en elders in de wereld zijn betrokken. Het tijdschrift is er dus voor u, maar wat ons betreft is het ook van u. Als redactie willen wij u van harte uitnodigen aan het tijdschrift bij te dragen. Dat kan op verschillende manieren:

- Met een artikel waarin u de resultaten van een onderzoek, studie of project presenteert
- met een case study over uw ervaringen met water governance in de praktijk
- met een spraakwaterbijdrage waarin u uw mening geeft over water governance, verslag doet van een interessante bijeenkomst of reageert op eerdere artikelen of meningen van anderen.

 

De auteursinstructies en voorbeelden van deze bijdragen vindt u op de betreffende webpagina. De redactieraad beoordeelt de ingezonden bijdragen en besluit of zij wel of niet worden geplaatst. Naast het voldoen aan de auteursinstructies, is de wijze waarop water governance in het verhaal aan bod komt hiervoor een belangrijk criterium. U kunt uw bijdrage indienen bij de redactiesecretaris (zie colofon). Water Governance verschijnt zes keer per jaar.

 


 

Beschrijving van het tijdschrift

 

Water Governance wil een nieuwe dimensie toevoegen aan het huidige debat rondom de besturing van maatschappelijke watervraagstukken, die zowel nationaal als internationaal spelen. Water speelt een vitale rol in de samenleving en water governance is nodig om de kwaliteit van watermanagement op een hoog niveau te houden. Water Governance gaat over de institutionele, bestuurlijke, juridische en financiële aspecten van het waterbeheer, afvalwaterbehandeling en drinkwatervoorziening.

 

Water Governance gaat ook over niet-technische thema’s zoals de communicatieve, culturele en organisatorische aspecten. Tevens beoogt het tijdschrift de kloof te overbruggen tussen beleid en regelgeving en de uitvoeringspraktijk. Water Governance zoekt daarbij de verbinding met de actualiteit van de beleidsontwikkeling en met de uitvoeringspraktijk op alle niveaus. Deze doelstelling wordt onderstreept door een brede redactie met een groot netwerk, en ook door expliciet deze uitvoeringspraktijk op te zoeken zoals die aanwezig is bij waterbeheerders, kennisinstituten en adviesbureaus. Het is ook de reden dat we het blad uitbrengen in het Nederlands.

 

Onze blik zal echter niet tot Nederland beperkt blijven, maar zeker ook internationaal gericht zijn. We zijn ervan overtuigd dat Water Governance op een positieve, ‘prikkelende’ manier een rol kan spelen in het debat met betrekking tot de governance aspecten van integraal waterbeheer in Nederland en internationaal.

 

Thema's

 

Institutionele, bestuurlijke, juridische, sociaal-maatschappelijke en financiële aspecten van waterbeheer.
Communicatieve, culturele en organisatorische aspecten van waterbeheer.
Het snijvlak tussen beleid en regelgeving en de uitvoeringspraktijk.
Het waterverdelingsvraagstuk.
Zoetwatervoorziening in het kader van het Deltaprogramma.
Water Governance: Wie gaat waar over?
De culturele inbedding bij het exporteren van in Nederland beproefde methoden van watermanagement.
Het ontwikkelen van nieuwe financiële arrangementen voor grote water- en veiligheidsopgaven zoals dijkversterkingsprojecten.
Innovatief medegebruik van dezelfde keringen om inkomsten te generen met daarbij de juridische vraag; hoe ondernemend mag of kan een waterschap als overheid zijn en waar liggen de grenzen van het speelveld?

 

Doelgroepen

 

Ministeries / Provincies / Gemeenten.
Waterschappen.
Rijkswaterstaat.
Adviesbureau’s (ingenieurs en consultants).
Kennisinstellingen.
Hoge scholen en universiteiten.
Maatschappelijke organisaties.
Uitvoerende bedrijven.
ICT adviesbureaus en aanleverende bedrijven.
Beroepsverenigingen (ingenieurs, waternetwerk e.d.).
Drinkwaterbedrijven.