Water governance tijdschrift

Home

 

Bovengenoemd tijdschrift is een van de belangrijkste, misschien wel het belangrijkste vakblad in Nederland als het gaat over waterbeheer. Het woord ‘governance’ is een Engelstalig begrip wat zoveel betekent als de manier van besturen en het toezicht uitoefenen op verschillende organisaties. In dit geval is deze term dus toegespitst op het watermanagement. Het tijdschrift wordt 3 tot 4 x per jaar uitgegeven door uitgeverij STOWA en behandelt niet alleen technische vraagstukken over watermanagement, maar gaat ook in op organisatorische en culturele vraagstukken. Nederland speelt, zowel nationaal maar ook internationaal, al eeuwen een zeer belangrijke rol in watermanagement en heeft daarin ook een naam hoog te houden. Van oudsher is de Nederlandse vakmanschap over enerzijds de strijd met het water, anderzijds de liefde en het respect voor water, internationaal bekend. De artikelen in dit tijdschrift worden dan ook geschreven door en voor echte professionals wat betreft water governance. Het tijdschrift wordt in het Nederlands uitgegeven sinds 2011 en ieder nummer heeft een thema waaraan de geplaatste artikelen gelinkt zijn. In ieder nummer wordt een andere kant van watermanagement aan de orde gesteld. De veelzijdige knowhow van de redactie draagt bij tot een breed scala aan onderwerpen van de artikelen. De vooraankondiging van het thema dat centraal zal staan in het eerstvolgende nummer nodigt een groot aantal deskundigen uit om hun bijdrage te leveren aan dat aankomende nummer. Dit zorgt voor een hoog en actueel niveau van de artikelen.

Artikelen

Die artikelen mag iedereen insturen. Heeft men een studie of scriptie afgerond die met het thema watermanagement te linken is? Men wordt in de gelegenheid gesteld om hierover te publiceren. Is er in een plaats een bijeenkomst geweest over een thema dat past in het tijdschrift, dan kan daar een impressie van geplaatst worden. Interviews met mensen die iets te vertellen hebben over watermanagement kunnen ook een plekje krijgen. Uiteraard moet wel aan een bepaald niveau voldaan worden, zowel inhoudelijk als taalkundig. Richtlijnen hiervoor worden duidelijk op de site aangegeven.