Abonneren

Voor wie is dit hoogstaande tijdschrift bedoeld?

Op het eerste gezicht lijkt dit tijdschrift bedoeld te zijn voor de hoge bestuursorganen op het gebied van watermanagement. Niets is echter minder waar. Iedere stad en ieder dorp heeft te maken met watermanagement. In iedere plaats zijn dijkgraven aangesteld die samen met verschillende medewerkers zorgen voor een goed waterbeheer. Dit is onontbeerlijk voor iedere plaats in Nederland. Het tijdschrift hoort dan ook in iedere plaats bekend te zijn en iedere gemeente zou hierop geabonneerd moeten zijn om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen van het watermanagement; plaatselijk, landelijk en wereldwijd. Het gemeentekantoor of het stadhuis is dan ook een ideale plek om dit tijdschrift ter inzage neer te leggen in de wachtruimtes. Ook cultuurorganisaties in de steden en dorpen die op de een of andere manier een link hebben met het begrip ‘water’ in de breedste zin van het woord zouden hun publiek in de gelegenheid moeten stellen in contact te komen met dit tijdschrift. Uiteraard zouden alle openbare bibliotheken een prominente plaats voor dit tijdschrift moeten inruimen, zodat ook mensen die niet beroepsmatig, maar vanuit zichzelf geïnteresseerd zijn in water, hier informatie uit kunnen halen. Ook particulieren die geinteresseerd zijn in het onderwerp ‘Water’ kunnen zich abonneren.