De gemalen in Nederland

Een polder is een stuk land dat vroeger water was. Het is dus laag gelegen. Een polder zoals de provincie Flevoland onder andere is, blijft niet vanzelf droog. Het was een huzarenklus om dit grote gebied, de Zuiderzee, droog te leggen. Met in onze ogen gebrekkige middelen heeft men dit immense werk kunnen voltooien.Ook nu nog moet er voortdurend water, afkomstig van neerslag, worden weggepompt uit het laag gelegen gebied. Dit water wordt naar randmeren gepompt en naar het IJsselmeer. Het IJsselmeer is ontstaan na de drooglegging van de Zuiderzee. In 1927 is men begonnen met de aanleg van een zeer bekende waterkering: de Afsluitdijk. Deze dijk verbindt de Provincies Noord-Holland en Friesland. Met man en macht is aan deze 32 kilometer lange dijk, die het IJsselmeer afsluit van de Waddenzee, gewerkt In het Wadden Center vindt men een tentoonstelling over de bouw en functie van deze dijk. Vlak naast de Afsluitdijk bevindt zich het Wad; een prachtige plek om te Wadlopen.

Het droog pompen van de verschillende polders gebeurt met een aantal grote en meerdere kleinere gemalen. Een gemaal brengt water van een laag niveau naar een hoger niveau. Vroeger gebruikte men hier molens voor. Een molen is echter afhankelijk van de wind en die waait, hoewel vaak, niet altijd. Bovendien kan een molen maar enkele meters water in hoogte overbruggen. Om water meer dan enkele meters omhoog te brengen had men meerdere molens achter elkaar nodig, waarbij elke molen enkele meters hoger stond dan de vorige. Dit noemde men een molengang. Deze molengangen werden gebruikt om meren droog te malen. Het water werd dan door middel van een molengang in een ringvaart gepompt. Het drooggemalen gebied werd gebruikt voor landbouw en huizenbouw. Bovendien werd hierdoor de kans op een overstroming beperkt. Een gemaal zorgt ervoor dat het waterpeil in een bepaald gebied om het goede niveau blijft. Een dijkgraaf draagt, naast de zorg voor kwalitatief goede dijken, zorg voor een goede waterbeheersing in de polders. Een nadeel van gemalen is de grote vissterfte op deze plekken. Daar gaat men momenteel verandering in aan brengen.