De waterwerken in Nederland

Wat wordt er nu eigenlijk allemaal bedoeld als men het heeft over ‘de waterwerken in Nederland’? Waterwerken, in het Engels waterworks, zijn simpel gezegd :’systemen waardoor een watervoorraad wordt vervoerd van de ene plaats naar de andere.’ Dit is een verkorte definitie uit Aad-ned.nl.

Nederland is van oudsher beroemd om zijn molens. Ook tegenwoordig vergapen mensen uit alle landen van de wereld zich bijvoorbeeld aan de molens van Kinderdijk, gelegen in Zuid-Holland: In vroegere jaren waren er talloze overstromingen. Mede oorzaak daarvan was de slechte manier van samenwerken. Graag Floris V heeft al in 1722 opdracht gegeven om beter te gaan samenwerken en zo het aantal overstromingen te verminderen. Hij staat dus aan het begin van de oprichting van ons Waterschap. Momenteel maken de molens van Kinderdijk deel uit van het Werelderfgoed van de Unesco.

  • Wie kent er niet het wereldberoemde verhaal van Hansje Brinker? Het jongetje dat door een vinger in een gat in een dijk te steken een overstroming wist te voorkomen? Vooral in Amerika is dit verhaal alom bekend.

De Nederlandse Deltawerken zijn wereldberoemd. Het heeft altijd tot de verbeelding van mensen uit verschillende landen gesproken dat Nederland voor een groot gedeelte onder de zeespiegel ligt en hoe men daar mee omgaat.De strijd tegen het water en het bouwen van dijken gaf Nederland al eeuwenlang grote bekendheid. De watersnoodramp van 1953, waardoor er grote gebieden van Zeeland, Zuid Holland en West Brabant onder water kwamen te staan door een zware storm uit het zuidwesten in combinatie met springvloed, is de directe aanleiding geweest voor het starten met de Deltawerken. Na de tweede wereldoorlog was er in Nederland te weinig geld beschikbaar om de dijken in een goede conditie te houden. Dijken die onmisbaar waren in de strijd tegen het water waarin Nederland door de lage ligging steeds in was verwikkeld. Mede door de slechte conditie van de dijken kon het in januari 1953 zo vreselijk misgaan. Dit moest nooit meer gebeuren. De Deltawerken bestonden uit het aanleggen van 5 stormvloedkeringen, 2 sluizen en 6 dammen. Veelal jonge milieu-activisten die zich verzetten tegen de aanleg van de stormvloedkeringen stonden lijnrecht tegenover mensen die geliefden verloren hadden tijdens de watersnood. Van beide kanten werden concessies gedaan. Nederland was veilig verklaard. Maar al die bouwwerken en alle al bestaande dijken moeten constant worden bewaakt, gecontroleerd en waar nodig versterkt. Dit wordt gedaan door een breed georganiseerd netwerk van mensen.